Καλάθι αγορών ( 0 )
 x 
Το καλάθι σας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Ν.

Κωδικός προϊόντος: 960390032Χ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΝΙΚΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ INTERBOOKS 23.43EUR TIMH NIKOLATOS 19,90 € isbn 960-390-032-X Έκδοση 1999 Σελίδες 344 Aa?oa oi ooii AOAIII Ο τουρισμός αποτελεί χωρίς άλλο έναν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας η σημασία του οποίου σε ορισμένες χώρες υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών δεν μπορεί να υποβαθμιστεί και πολύ περισσότερο να αγνοηθεί.Η ανάπτυξη του τουρισμού από το τέλος των εχθροπραξιών του Β' Παγκόσμιου Πολέμου και μετά υπήρξε κυριολεκτικά θεαματική, με αποτέλεσμα να συγκροτεί σήμερα τη μεγαλύτερη βιομηχανία στον κόσμο, την τουριστική βιομηχανία, η συμβολή της οποίας στην ανάπτυξη ή μεγέθυνση των οικονομιών πολλών χωρών δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η ανάπτυξη του τουρισμού σε μια χώρα, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει πανάκεια για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων της και όχι μόνο. Εκτός όμως από οικονομικές επιδράσεις, η ανάπτυξη του τουρισμού σε ορισμένο τόπο και χρόνο ασκεί και άλλες επιδράσεις οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι κοινωνικές, οι πολιτιστικές και οι περιβαλλοντικές. Σκοπός του παρόντος βιβλίου, που αποτελεί προϊόν συλλογικής συγγραφικής προσπάθειας είναι από τη μια πλευρά να γίνει κατανοητό από τον αναγνώστη του το εννοιολογικό περιεχόμενο του τουρισμού και από την άλλη να συνειδητοποιηθούν εκ μέρους του οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις που ασκεί η ανάπτυξη του σε μια χώρα και συγκεκριμένα τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές. Για τη συγγραφή του ασχολήθηκαν οι καθηγητές κ.κ. Νίκος Ηγουμενάκης, Κώστας Κραβαρίτης και Περικλής Λύτρας. Ο πρώτος από αυτούς συνέγραψε τα κεφάλαια ένα, δυο και τέσσερα, ο δεύτερος το κεφάλαιο τρία και ο τρίτος τα κεφάλαια πέντε, έξι και επτά. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται οι διαστάσεις του τουριστικού φαινόμενου. Συγκεκριμένα εξετάζονται η δυναμική του τουρισμού και οι επιδράσεις του, οι παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του τουρισμού καθώς επίσης οι προσδοκίες και τα ερωτηματικά που δημιουργεί αυτή, η διχογνωμία για τις επιδράσεις του τουρισμού, η ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού και οι τάσεις του, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούν τα διογκούμενα ρεύματα του διεθνούς τουρισμού, οι τάσεις του μαζικού τουρισμού, τα κίνητρα και οι φραγμοί της τουριστικής μετακίνησης, τα επακόλουθα της τουριστικής ανάπτυξης, η συμβολή της τουριστικής ανάπτυξης στην οικονομική ανάπτυξη, τα κριτήρια αξιολόγησης της οικονομικής σημασίας και αποδοτικότητας του τουρισμού και τέλος το μέλλον του. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται το τουριστικό φαινόμενο. Συγκεκριμένα αναλύεται η σύγχρονη μορφή του τουρισμού, το εννοιολογικό περιεχόμενο και η φύση του τουρισμού, οι προσπάθειες για έναν ολοκληρωμένο ορισμό του τουρισμού, η τουριστική βιομηχανία και η διάρθρωση της, η τουριστική αγορά και τα συστατικά της στοιχεία, η τυποποίηση και διάκριση του τουρισμού σε βασικές κατηγορίες, οι ευρύτατα διαδομένες εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τα τουριστικά αγαθά και υπηρεσίες, οι σημαντικότερες διακρίσεις τουριστικών υπηρεσιών, οι ιδιαιτερότητες των τουριστικών υπηρεσιών και τέλος οι ανάγκες που παρακινούν τους ανθρώπους να επισκεφτούν τουριστικούς προορισμούς. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η διαχρονική εξελικτική πορεία του τουρισμού. Για την ακρίβεια οριοθετείται και εξετάζεται αυτή κατά τη διάρκεια τριών χρονικών περιόδων και συγκεκριμένα η πρώτη περίοδος με ασαφές χρονικό σημείο έναρξης και πιθανότερο αυτό του μέσου της τρίτης π.Χ. χιλιετίας, η οποία τελειώνει το 1840. Η δεύτερη χρονική περίοδος 1840-1945 και η τρίτη από 1945 μέχρι σήμερα. Επίσης εξετάζονται και τα ξενοδοχεία σαν παράγοντες τουριστικής ανάπτυξης κατά την τελευταία από τις πιο πάνω χρονικές περιόδους. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται οι οικονομικές επιδράσεις του τουρισμού. Συγκεκριμένα εξετάζεται η εισροή συναλλαγματικών εσόδων στις χώρες υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών, η συμβολή του τουρισμού στη διαμόρφωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, οι επιδράσεις του τουρισμού στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η δημιουργία ευκαιριών παραγωγικής απασχόλησης στον τουρισμό και όχι μόνο, η ενεργοποίηση των επιδράσεων του πολλαπλασιαστή του τουριστικού εισοδήματος, η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας της περιφέρειες μέσω του τουρισμού, η δημιουργία κύριων και συμπληρωματικών εσόδων για τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, η πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων κεφαλαίου σε έργα τουριστικής υποδομής και ανωδομής και τέλος οι διαρθρωτικές αλλαγές που επιφέρει ο τουρισμός στην οικονομία. Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται οι κοινωνικές επιδράσεις του τουρισμού. Συγκεκριμένα εξετάζονται οι βασικές έννοιες της κοινωνιολογίας του τουρισμού, τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου τουρισμού, ο τουρισμός και η κοινωνική αλλαγή, οι επιδράσεις του τουρισμού στους ανθρώπους, την οικογένεια και την κοινωνία, οι επιπτώσεις του τουρισμού στην ηθική συμπεριφορά των ατόμων, ο τουρισμός και η δημόσια υγεία, ο κοινωνικός τουρισμός και τέλος η μεθοδολογία μέτρησης των κοινωνικών επιδράσεων του τουρισμού. Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζονται οι πολιτιστικές επιδράσεις του τουρισμού. Συγκεκριμένα εξετάζεται ο τουρισμός και η πολιτική αλλαγή, οι επιδράσεις του τουρισμού στον πολιτισμό, η διαπολιτιστική επικοινωνία στις τουριστικές περιοχές, η πολιτιστική αλαζονεία και τέλος οι γλωσσικές επιδράσεις του τουρισμού. Στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζονται ο τουρισμός και το περιβάλλον, η συμβιωτική σχέση μεταξύ τουρισμού και περιβάλλοντος, οι επιδράσεις του ξενοδοχειακού περιβάλλοντος στον εργαζόμενο, οι επιδράσεις του τουρισμού στα οικοσυστήματα και τέλος οι αλληλεπιδράσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον τουρισμού. Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα καλύψει ένα κενό στην ελληνική τουριστική βιβλιογραφία και ότι θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του τουρισμού και των θετικών και αρνητικών επιδράσεων που ασκεί η ανάπτυξη του σε μια χώρα υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών, οι συγγραφείς του το παραδίδουν για να δει το φως της δημοσιότητας και για να γίνει κτήμα των πιθανών αναγνωστών του. Αυτό το βιβλίο προστέθηκε στον κατάλογό μας την 30 Δευτέρα, Μάιος 2005.
Τιμή:
19,81 €

^
×

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Κατάλαβα