Καλάθι αγορών ( 0 )
 x 
Το καλάθι σας

ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κωδικός προϊόντος: ΤΟΥ.001
ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [020-002] 19.17 EUR Συγγραφέας ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΥΤΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ INTERBOOKS Έκδοση 1996 Σελίδες 264 Aa?oa oi ooii AOAIII Οι σκοποί για τους οποίους γράφτηκε το βιβλίο αυτό είναι: (α) να αποτελέσει διδακτικό εγχειρίδιο για τους σπουδαστές των προγραμμάτων διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, (β) να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους απασχολούμενους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είτε είναι ιδιοκτήτες, είτε στελέχη και (γ) να συμβάλλει στον εμπλουτισμό της ελληνικής βιβλιογραφίας, στην περιοχή της διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Το βιβλίο αυτό αποτελείται από εφτά (7) κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, μετά από μια συνοπτική αναφορά στη διαχρονική εξέλιξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, παρουσιάζεται η εικόνα της βιομηχανίας αυτής και δίνεται έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ξενοδοχείων από οργανωτικής, λειτουργικής και διοικητικής πλευράς. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα θέματα της οργάνωσης των ξενοδοχείων. Είναι προφανές ότι αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία ενός ξενοδοχείου και την άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης είναι η κατάλληλη οργάνωση. Έτσι στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι μέθοδοι τμηματοποίησης ενός ξενοδοχείου, η οργάνωση των υπηρεσιών (προσωπικό, κύριο αντικείμενο εργασιών, αρμοδιότητες) και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο έργο και τις ευθύνες του γενικού διευθυντή του ξενοδοχείου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι λειτουργίες των πιο σημαντικών διευθύνσεων ή τμημάτων ενός ξενοδοχείου. Οι διευθύνσεις ή τα τμήματα αυτά είναι: Τμήμα Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Πελατών (Front Office), Τμήμα προϊσταμένης ορόφων (Housekeeping), Διεύθυνση Επισιτιστικών Τμημάτων (Food and Beverage) και Τμήμα Πωλήσεων (Sales). Ειδικότερα, παρουσιάζονται, το τυπικό οργανόγραμμα, οι υπηρεσίες που προσφέρονται, οι απαιτούμενες διαδικασίες και τα έντυπα για την εκτέλεση των εργασιών και αναλύεται ο ρόλος των εργαζομένων στα τμήματα ή στις διευθύνσεις αυτές. Ο αποτελεσματικός έλεγχος των δραστηριοτήτων και της αξιοποίησης των πόρων ενός ξενοδοχείου (και των τμημάτων αυτού χωριστά) και η δυνατότητα πρόβλεψης για το μέλλον, εξαρτώνται από την κατάλληλη, αξιόπιστη και έγκαιρη πληροφόρηση των διοικούντων. Η στατιστική αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο-μέσο για το σκοπό αυτό. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πιο σημαντικοί δείκτες, που πρέπει να υπολογίζονται (εξάγονται) σε ένα ξενοδοχείο και αυτοί είναι: δείκτες πληρότητας, δείκτες εσόδων, δείκτες κόστους, δείκτες κερδών, δείκτες αποδοτικότητας, και δείκτες παραγωγικότητας .αποχωρήσεων και απουσιών των εργαζομένων. Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται ειδικά θέματα, που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα ενός ξενοδοχείου, όπως είναι: (α) η πολιτική σε Θέματα προσωπικού, καθορισμού τιμών, αγορών, διαφημίσεων, κ.λπ. (β) ο προσδιορισμός των αιτιών που επηρεάζουν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και τα συνεπαγόμενα κόστη της χαμηλής ποιότητας των υπηρεσιών (προτείνεται μια στρατηγική βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών) και (γ) η ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας με τους πελάτες, για τον έλεγχο του βαθμού ικανοποίησης τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και αγαθά. Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζονται οι έννοιες του Μάνατζμεντ και του Μάνατζερ στα ξενοδοχεία κι αναπτύσσονται οι ρόλοι που πρέπει να -παίξει- ένας μάνατζερ ξενοδοχείου (όπως παρατηρήθηκαν σε εμπειρική έρευνα στη ξενοδοχειακή βιομηχανία) για να είναι αποτελεσματικός στο έργο του. Είναι γνωστό ότι το ξενοδοχείο ως μονάδα παροχής υπηρεσιών είναι εντάσεως εργασίας και μάλιστα, όπως υποστηρίζουν μερικοί, εντάσεως προσωπικότητας. Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα επιλογής, εκπαίδευσης, διεύθυνσης, παρακίνησης, επικοινωνίας και αξιολόγησης των εργαζομένων στα ξενοδοχεία. Στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζονται τα θέματα αυτά. Αυτό το βιβλίο προστέθηκε στον κατάλογό μας την 30 Δευτέρα, Μάιος 2005.
Τιμή:
17,49 €

^
×

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Κατάλαβα