Καλάθι αγορών ( 0 )
 x 
Το καλάθι σας

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Κωδικός προϊόντος: 9608165172
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η αναδιοργάνωση μιας οικονομικής μονάδας 30 Ανταπόκριση στους πελάτες 31 Ταχεία καινοτομία 35 Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού 39 Νέα θεώρηση της ηγεσίας 44 Συστήματα 47 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Έννοια 51 Οικονομική σχολή 54 Κοινωνιολογική σχολή 54 Σχολή ανθρώπινης συμπεριφοράς 57 Ψυχολογική σχολή 58 Ψυχολογικές ανάγκες 60 Γνώση του προϊόντος 61 Προσωπικότητα του καταναλωτή 62 Η Πρόθεση του καταναλωτή 63 Κίνητρα αγοράς 63 Ανταπόκριση του καταναλωτή 64 Ενέργειες της ομάδας 65 Οικογένεια και καταναλωτική συμπεριφορά 67 Οι δέκα κανόνες της αποτελεσματικής έρευνας 69 ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Οριοθέτηση της έννοιας αγοράς 73 Μέθοδος τμηματοποίησης της αγοράς 75 Γεωγραφικά κριτήρια 78 Δημογραφικά κριτήρια 78 Κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια 78 Αγοραστική συμπεριφορά 79 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τμηματοποίησης 80 Μεταβλητές που λαμβάνονται υπόψη κατά την τμηματο ποίηση της αγορά 81 Μεθοδολογία τμηματοποίησης της αγοράς 82 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Έρευνα αγοράς 85 Η φύση της έρευνας αγοράς 89 Οι εφαρμογές της έρευνας αγοράς 94 Η σπουδαιότητα των ερευνών αγοράς 95 Ο χρόνο και το κόστος της έρευνας αγοράς 96 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ MARKETING Ορισμός της ποιότητας 99 Διαφορές-ομοιότητες εφαρμογής ολικής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών marketing 103 Διοίκηση ολικής ποιότητας 109 Το κόστος της ποιότητας υπηρεσιών 113 Αυξανόμενη ικανότητα ικανοποίησης αναγκών των πελατών 116 Αυξανόμενο κόστος ποιότητας 116 Κίνδυνοι αποτυχίας των προγραμμάτων ολικής ποιότητας υπηρεσιών marketing 117 Εφαρμογή ενός προγράμματος ολικής ποιότητας στον κλάδο των υπηρεσιών 123 Προβλήματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα διοίκησης ολικής ποιότητας 123 Παράγοντες που εμποδίζουν την εφαρμογή προγραμμάτων ολικής ποιότητας στις υπηρεσίες του marketing 124 Βασικές απαιτήσεις ενός προγράμματος διοίκησης ολικής ποιότητας 125 Συναίνεση της ανώτατης διοίκησης 126 Αλλαγή στάσεων 127 Διαρκής βελτίωση 127 Επόπτευση 128 Επιμόρφωση 128 Αναγνώριση 128 Μια προσέγγιση για την εφαρμογή ενός προγράμματος διοίκησης ολικής ποιότητας 129 Ανάπτυξη στρατηγικής 130 Σχεδιασμός δράσης 131 Στοιχεία λειτουργίας 133 Κύκλοι ποιότητας 137 Η σημασία των κύκλων ποιότητας 137 Ο ρόλος της διοίκησης 143 Ο ρόλος του ηγέτη του κύκλου ποιότητας 144 Συμπεράσματα 147 ΜΕΙΓΜΑ MARKETING Έννοια 149 Προϊόν (Product) 149 Εικόνα προϊόντος 151 Συσκευασία προϊόντος 152 Ονομασία προϊόντος 155 Τί είναι το Brand Name 155 Branding Decision 155 Brand management 156 Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας brand manager 157 Brand management. Ποιο είναι το μέλλον του 161 Category Management 163 Τι είναι το Category Management 163 Απαραίτητες συνθήκες για την εφαρμογή του Category Management 164 Στόχοι και αποτελέσματα 165 Τα βήματα κατά τη διαχείριση 165 Διαρρύθμιση 167 Νέα προϊόντα και Category Management 168 Προώθηση (Promotion) 170 Spaceman 172 Τι είναι το Spaceman 173 Γενική μεθοδολογία προγράμματος 173 Κύκλος ζωής προϊόντος 174 Χαρτοφυλάκιο προϊόντων 180 Τιμολογιακή πολιτική 186 Αντικείμενο τιμολογιακής πολιτικής 187 Στρατηγικές τιμολογιακής πολιτικής 194 Εκτττωτική πολιτική 201 Διανομή (Place) 205 Εργασίες του δικτύου διανομής 210 Εξυπηρέτηση πελατών 217 Προσδιορισμός της έννοιας εξυπηρέτησης πελατών 217 Στοιχεία των υπηρεσιών προς τους πελάτες 218 Τα στοιχεία πριν τη συναλλαγή 220 Τα στοιχεία κατά τη συναλλαγή 221 Τα στοιχεία μετά τη συναλλαγή 223 Μέθοδοι δημιουργίας μιας στρατηγικής υπηρεσιών προς τους πελάτες 224 Αντιδράσεις των καταναλωτών στις ελλείψεις 225 Εξισορρόπηση κόστους εσόδων 229 H αvάλυση ABC 231 Ο έλεγχος των υπηρεσιών προς τους πελάτες 233 Πρότυπα ανάπτυξης και αναφοράς εξυπηρέτησης πελατών 241 Εμπόδια για την αποτελεσματική εφαρμογή μιας στρατηγικής εξυπηρέτησης πελατών 243 Βελτίωση της απόδοσης της εξυπηρέτησης πελατών 245 Προώθηση (Promotion) 247 Βήματα αποδοτικής επικοινωνίας 251 Αναγνώριση στόχου 251 Καθορισμός στόχου επικοινωνίας 252 Σχεδιασμός του μηνύματος 252 Επιλογή μέσου επικοινωνίας 253 Προϋπολογισμός μείγματος προώθησης 254 Σχεδιασμός μείγματος προώθησης 257 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του μείγματος προώθησης (Promotion Mix) 258 Μέτρηση αποτελεσματικότητας προώθησης 261 Η έννοια του merchandising 262 Ορισμοί 262 Είδη merchandising 264 Που χρησιμοποιείται το merchandising 267 Η ζώνη πελατείας, η γνώση των αγοραστών και η γνώση των προϊόντων 267 Ο Merchandiser και όσοι βοηθούν για την επίτευξη ενός αποτελεσματικού merchandising 273 Οι διαφορετικές λειτουργίες του πωλητή και οι σκοποί τους 273 Πώς πρέπει να εργάζεται ο πωλητής/merchandiser για την εφαρμογή του merchandising 277 Τρόπος λειτουργίας του merchandiser διαφορές πωλητή merchandiser 278 Βασικές αρχές οργάνωσης merchandising 279 Διαφήμιση 281 Ορισμός 281 Στόχοι της διαφήμισης 282 Είδη της διαφήμισης 283 Χρονικός προγραμματισμός της διαφημιστικής εκστρατείας 284 Κόστος διαφήμισης 287 Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης 287 Τρόποι μέτρησης αποτελεσματικότητας της διαφήμισης 289 Διαφημιστικά μέσα 290 Πλεονεκτήματα των μαζικών μέσων επικοινωνίας 291 Κώδικας διαφημιστικής δεοντολογίας 292 Ανθρώπινο δυναμικό (People) 296 TRADE MARKETING Η λειτουργία του λιανέμπορου 303 Αγοραστές ή καταναλωτές 304 Οι διπλές στρατηγικές 305 Στρατηγική marketing προϊόντος 307 Εξάρτηση από το εμπόριο 308 Εντυπωσιασμός του εμπορίου 309 Στρατηγική εμπορικού marketing 310 Από κοινού σχεδίαση 311 Διείσδυση εμπορίου 313 Διαθεσιμότητα διανομής 314 Κάνοντας μια ανασκόπηση της διανομής 315 Η λειτουργία της πώλησης 317 Στρατηγικές για όλες τους τομείς 318 Προϊόντα που ταιριάζου στο εμπόριο 319 Έγγραφα στρατηγικής 320 Κατάλογος δραστηριοτήτων εμπορικού marketing 321 Σχέδια marketing 321 Διανομή 322 Ο σημαντικός πελάτης 322 Πελάτες κατηγοριών προϊόντων 323 Εμπορική συγκέντρωση 323 Μειονεκτήματα 324 Πελάτες και προϊόντα 325 Διαχείριση πελατών 326 ΤΟ ΙΑΠΩΝΙΚΟ MARKETING Ο ιαπωνικός τρόπος σκέψης 330 Ποιότητα για τον πελάτη 331 Έρευνα αγοράς 332 Ερευνώντας ανθρώπους, όχι αριθμούς 332 Πλησιάζοντας τον πελάτη 333 Αλλα είδη πληροφοριών 333 Στρατηγικές marketing 334 Στη Δύση 334 Στην Ιαπωνία 334 Δοκιμή και λάθος 335 Κοντά στον πελάτης 355 Γιατί οι Ιάπωνες επέλεξαν αυτή την προσέγγιση marketing.... 335 Η δύναμη της αντιγραφής και της πρόσδεσης 336 Συνεργασίες από την πλευρά της ζήτησης 337 Δημιουργία "νέων και βελτιωμένων" προϊόντων 338 Η τεχνική ανάπτυξης λειτουργιών ποιότητας (QFD) 338 Παγίδες της έμπνευσης και της σταδιακής προσέγγισης 344 MARKETING ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Νέες ευκαιρίες και αγορές μέσω του Internet 349 Πωλήσεις μέσω Internet 351 Οι υπηρεσίες του Internet 352 Διασφάλιση της εύκολης πρόσβασης στο site 356 Προώθηση της εταιρίας 357 Σχεδιασμός του Site 360 Διευκολύνοντας τον υποψήφιο πελάτη 361 Η παραγγελιοληψία 362 Η είσπραξη 362 Η χρησιμότητα του Internet 363 Το μέλλον του Internet 364 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Γενικά 365 Στόχοι τμήματος πωλήσεων 366 Στρατηγική τμήματος πωλήσεων 369 Πωλήσεις μέσω διαπραγμάτευσης 372 Η τέχνη του δυνατού 372 Η συμπεριφορά των διαπραγματεύσεων 374 Πού οφείλεται ο δισταγμός της διαπραγμάτευσης 375 Πότε οι πωλητές απολαμβάνουν τη διαπραγμάτευση 375 Σχεδιασμός των πωλήσεων μέσω διαπραγμάτευσης 376 Πηγές δύναμης 377 Δύναμη στις πωλήσεις μέσω διαπραγμάτευσης 379 Σχέδιο για τη χρήση της δύναμης στην πώληση 380 Ικανότητα για ακρόαση 381 Η πειθώ στις διαπραγματεύσεις 382 Τακτικές να κερδίζει ο πωλητής 384 Παραχωρήσεις: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει 387 Όταν είναι σε σχετικά αδύνατη θέση 388 Παγίδες της διαπραγμάτευσης 388 Η συμφωνία 390 Κύρια σημεία 391 Συμπεράσματα 391 Οργάνωση τμήματος πωλήσεων 393 Key account Manager 398 10.6.1. Στρατηγικές έναρξης 399 Καινοτομία με διάφορους τρόπους 399 Η επιλογή της εύκολης λύσης 400 10.6.2. Το σχέδιο marketing (Marketing Plan) 402 Η ανάγκη ενός επιχειρηματικού σχεδίου 402 "Χάρτης πορείας" και "Εργαλείο πωλήσεων" 402 Η έκταση του επιχειρηματικού σχεδίου 402 Εμφάνιση 403 Ποιος θα πρέπει να συντάξει το σχέδιο 403 Προγραμματισμός ρεαλιστικών προβλέψεων χρηματικών ροών 403 Αποφυγή της υπεραισιοδοξίας 404 Τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει το σχέδιο marketing 404 Τα στοιχεία του σχεδίου 404 Οργάνωση πωλήσεων 406 Μέγεθος τμήματος πωλήσεων 409 Αμοιβές προσωπικού 411 ΣΤΡΑΤΗΠΚΗ MARKETING Έννοια της στρατηγικής του marketing 415 Στρατηγική Marketing 416 Η διαδικασία προσδιορισμού αντικειμενικών σκοπών και στρατηγικής marketing 418 Στρατηγική marketing στον κύκλο ζωής της επιχείρησης 419 Εφαρμογή στρατηγική marketing στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής της επιχείρησης 423 Στάδιο εισαγωγής 423 Η εικόνα της επιχείρησης 423 Το εσωτερικό πρόγραμμα της επιχείρησης 424 Η διαφοροποίηση των επιχειρήσεων 424 Στάδιο ανάπτυξης 426 Στρατηγική διαμόρφωσης τιμών και εφαρμογή 429 Δυνάμεις πωλήσεων και διανομής 431 Ωριμότητα 431 Κάμψη 433 Συμπεράσματα στρατηγικής marketing 434 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ MARKETING Εισαγωγή 437 Συστατικά στοιχεία του προγράμματος marketing 439 Η παραγωγικότητα του marketing 449 Ανάλυση και έλεγχος κόστους marketing 452 Αύξηση παραγωγικότητας προϊόντων 454 Αύξηση της παραγωγικότητας των μη επικερδών πελατών και περιοχών 455 Αύξηση αποδοτικότητας της διαφήμισης 457 Πειραματισμός marketing 458 Οργάνωση marketing 461 Σκοπός της οργάνωσης 461 Τυπική και άτυπη οργάνωση 463 Στοιχεία οργανωτικής δομής 463 Καθοριστικοί παράγοντες της οργανωτικής δομής 464 Επίπεδη ή κάθετη δομή 464 Μικρή ή μεγάλη περιοχή ευθύνης 465 Τρόποι τμηματοποίησης 466 ΣΤΡΑΤΗΠΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η διαδικασία εξέλιξης του προϊόντος 484 Κατηγορίες καινοτομίας 485 Γιατί δεν μπορούμε να καινοτομήσουμε 485 Έρευνα: Η επίβλεψη των αλλαγών μέσα στην επιχείρηση 485 Οι επιχειρησιακές αλλαγές δημιουργούν ευκαιρίες 486 Εκτίμηση: Η στρατηγική που αρμόζει 486 Ταιριάζει το νέο προϊόν στη στρατηγική της εταιρίας 489 Κινητήρια δύναμη 489 Εκτίμηση: Καταμέτρηση των κινδύνων 492 Χρειάζονται αναλύσεις κόστους/κέρδους 492 Καταμέτρηση των δυσκολιών εφαρμογή 493 Ανάπτυξη: Αναγνώριση των παραγόντων επιτυχιών 494 Σχεδιασμός των καλύτερων και χειρότερων σεναρίων 494 Αναγνώριση των παραγόντων επιτυχίας και αποτυχίας 495 Υπολογισμός των κινδύνων και της αξίας ανταμοιβής (Reward Ratio) 496 Επιδίωξη σχεδίου για την επιτυχία 497 Αλλαγή των κανόνων 499 Δημιουργία μελλοντικών προϊόντων 500 ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΤΗ 30,57 ΤΙΜΗ ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ 27,51
Τιμή:
27,38 €

^
×

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Κατάλαβα