Καλάθι αγορών ( 0 )
 x 
Το καλάθι σας

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

Κωδικός προϊόντος: 9609067417
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ Περίληψη - Η ζήτηση και απορρόφηση αποφοίτων Marketig από τις τράπεζες συνεχώς αυξάνει. Το βιβλίο αυτό θα συμβάλλει στη προσπάθεια προετοιμασίας και ενημέρωσης των αυριανών στελεχών των τραπεζών γύρω από θέματα του Marketig. Είναι προσαρμοσμένο στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα του τραπεζικού τομέα. Η χρήση του βιβλίου δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο μεταξύ των σπουδαστών Marketig αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε σπουδαστέ...... Αρχική Τιμή: 24 ΤΙΜΗ ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ 21,00€ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13 Βιβλιογραφία πρώτου κεφαλαίου 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ . 19 2. 1. Ελληνικό τραπεζικό σύστημα 19 2. 2. Τραπεζικά συστήματα χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 21 2. 3. Αμερικανικό τραπεζικό σύστημα 23 2. 4. Τραπεζικό σύστημα της πρώην Ε. Σ. Σ. Δ 24 2. 5. Τραπεζικό σύστημα Κύπρου 27 2. 6. Τραπεζικό σύστημα Τουρκίας 28 Βιβλιογραφία δευτέρου κεφαλαίου 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ MARKETING 31 3. 1. Βασικές έννοιες και φιλοσοφία του Marketing 31 3. 2. Marketing υπηρεσιών 34 3. 3. Ανάγκη για Marketing και δημόσιες σχέσεις στις τράπεζες 39 3. 4. Το Marketing Mix στις Τράπεζες 42 Βιβλιογραφία τρίτου κεφαλαίου 45 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ MARKETING 47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (PEOPLE) 47 4. 1. Στελέχωση 47 4. 2. Διεύθυνση - ηγεσία 53 4. 3. Επιλογή προσωπικού, Βιογραφικό σημείωμα 58 Βιβλιογραφία τετάρτου κεφαλαίου 70 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΥΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (PHYSICAL EVIDENCE) 71 5. 1. Διαρρύθμιση των τραπεζών 71 5. 2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στις τράπεζες 73 Βιβλιογραφία πέμπτου κεφαλαίου 85 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (PROCESS) 87 6. 1. Οργάνωση ανθρώπινου δυναμικού 87 6. 2. Περιορισμοί και Οργάνωση 98 Βιβλιογραφία έκτου κεφαλαίου 102 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (PRODUCTS) 103 7. 1. Παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα 104 7. 1. 1. Καταθέσεις 104 7. 1. 2. Δάνεια 112 7. 1. 3. Λοιπά παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα 128 7. 2. Σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα 130 7. 2. 1. Τραπεζικά προϊόντα που στοχεύουν στη γρήγορη εξυπηρέτηση 131 7. 2. 2. Τραπεζικά προϊόντα που στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών των συναλλασσομένων πελατών και στη λειτουργικότητα του συστήματος134 7. 2. 2. 1. Το Διατραπεζικό Σύστημα - ΔΙΑΣ - 136 7. 2. 2. 2. Πιστωτικές κάρτες 139 7. 2. 3. Τραπεζικά προϊόντα που απευθύνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων156 7. 2. 3. 1. Χρηματοδοτική Μίσθωση (Financial Leasing) 156 7. 2. 3. 2. Factoring - Forfaiting 158 7. 2. 3. 3. Δικαιόχρηση (Franchising) 163 7. 2. 4. Χρηματοοικονομικά προϊόντα 165 7. 2. 4. 1. Αναδοχή εκδόσεως μετοχικών και ομολογιακών τίτλων (Underwriting 167 7. 2. 4. 2. Repos (Συμφωνίες επαναγοράς) 170 7. 2. 4. 3. Futures Contracts (Προθεσμιακά συμβόλαια) 170 7. 2. 4. 4. Option Contracts (Χρηματοοικονομικά Δικαιώματα ή Επιλογή) 171 7. 2. 4. 5. Swaps (Συμφωνίες αμοιβαίας ανταλλαγής πληρωμών) 172 Βιβλιογραφία εβδόμου κεφαλαίου 174 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (PLACE) 177 8. 1. Οι ιδιαιτερότητες της διανομής των τραπεζικών προϊόντων 177 8. 2. Επιλογή τόπου εγκατάστασης 178 Βιβλιογραφία ογδόου κεφαλαίου . 187 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (PRICE) 189 Βιβλιογραφία ενάτου κεφαλαίου 196 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (PROMOTION) 197 10. 1. Η ανάγκη της επικοινωνίας με το κοινό 197 10. 2. Ο συνδυασμός των στοιχείων της Προβολή (Promotion) στον τραπεζικό τομέα 198 10. 2. 1. Προσωπική πώληση 199 10. 2. 2. Προώθηση των πωλήσεων 200 10. 2. 3. Διαφήμιση ... 203 10. 2. 4. Δημοσιότητα 207 10. 3. Οι δημόσιες σχέσεις μίας τράπεζας 207 10. 4. Σχέση μεταξύ Marketing, δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης, πωλήσεων και δημοσιότητας 210 10. 5. Εσωτερικές, εξωτερικές επικοινωνίες στις τράπεζες 212 10. 6. Διαδικασίες, πηγές και τρόποι συλλογής των πληροφοριών 215 10. 7. Άμεσο Marketing (direct Marketing) 230 Βιβλιογραφία δεκάτου κεφαλαίου 232 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 233 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 233 11. 1. Τράπεζα της Ελλάδος 236 11. 2. Εθνική Τράπεζα 237 11. 3. Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 239 11. 4. Τράπεζα Πειραιώς 243 11. 4. α. Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης 244 11. 5. Alpha Bank.. 245 11. 5. α. Ιονική Τράπεζα 249 11. 6. Γενική Τράπεζα της Ελλάδος . 252 11. 7. EFG Eurobank Ergasias 254 11. 7. α. Τράπεζα Εργασίας . 256 11. 7. β. Τράπεζα Κρήτης . 257 11. 8. Εγνατία Τράπεζα 258 11. 9. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 260 11. 10. Nova Bank 264 11. 11. Ξένες Τράπεζες στην Ελλάδα . 265 11. 12. Citibank 292 267 Βιβλιογραφία ενδέκατου κεφαλαίου 270 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2002 . 271 12. 1. Αξιολόγηση τραπεζών . 271 12. 2. Η πορεία των κυριοτέρων ελληνικών τραπεζών μετά το 1980 277 12. 3. Η διαφημιστική δαπάνη των τραπεζών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια 286 12. 4. Προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στις αρχές του 2000 290 12. 5. Η μετάβαση στο Ευρώ 292 12. 6. Η νέα εποχή για τις Τράπεζες 293 Βιβλιογραφία δωδέκατου κεφαλαίου 295 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ MARKETING 297 13. 1. Στοιχεία που προσδιορίζουν την εφαρμογή του Τραπεζικού Marketing 297 13. 2. Παραγωγικότητα των τραπεζών στην Ελλάδα 297 13. 3. Βαθμός εξυπηρέτησης των πελατών των τραπεζών 297 13. 4. Ανάλυση διοικητικών διαδικασιών τραπεζών 298 13. 5. Περιγραφή και ανάλυση της οργανικής δομής της τράπεζας 298 13. 6. Ανάλυση διαφόρων τραπεζικών προϊόντων : 299 13. 7. Οι Η/Υ στις τράπεζες 299 13. 8. Δίκτυο διανομής των τραπεζικών υπηρεσιών 300 13. 9. Marketing Οργανισμών Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 301 13. 10. Οι πιστωτικές κάρτες και το άμεσο Marketing (direct Marketing) 303 13. 11. Οι τράπεζες πριν και μετά την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωζώνη 304 13. 12. Ανάπτυξη σεναρίων για τη λειτουργία της αχρήματης οικονομίας στο μέλλον 304 13. 13. Η χρησιμοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών στο Marketing 304 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 305
Τιμή:
20,90 €

^
×

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Κατάλαβα