Καλάθι αγορών ( 0 )
 x 
Το καλάθι σας

ΕΥΓΕΝΙΔΗ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,[Mark Santers]

Κωδικός προϊόντος: 9603370266
Τεχνολογία Επικοινωνιών Mark Sanders Απόδοση στα ελληνικά ΣΤΑΜΑΤΗ Ν. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΑ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πυρηνικού Μηχανικού (Ph. D.) ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η. ΗΛΙΑΔΗ Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. M.Sc. in Structural engineering Ph.D. Industrial education, organization and management Β' ΕΚΔΟΣΗ Α0ΗΝΑ 2010 Copyright© 1991 by Glencoe/McGraw-Hill Educational Division. All rights reserved. Printed in the United States of America. Except as permitted under the United States Copyright Act of 1976, no part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without prior permission of the publisher. Copyright© 1998 για την ελληνική έκδοση του βιβλίου Communication Technology Today and Tomorrow του εκδοτικού οίκου Glencoe/McGraw-Hill από το Ιδρυμα Ευγενίδου. Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση του κειμένου και των φωτογραφιών άνευ αδείας. ISBN: 960-337-026-6 ΕΙΠΤΡΟΙΙΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΜΑΟΥ Εμμανουήλ Δρης, καθηγητής ΕΜΠ. Πρόεδρος. Ιωάννης Τεγόπουλος, καθηγητής ΕΜΠ. Ιωάννης Τζαβάρας, Αντιναύαρχος Α.Σ. εν αποστρατεία (ε.α.) Παύλος Νταβαρίνος, Δ/ντής Σπ. Λευτ. Εκππιδιύσκος ΥΠΕΓ1Θ Σύμβουλος επί των εκδόσεων του Ιδρύματος Κων. Α. Μανάφης. καθηγ. Φιλ. Σχολής Παν/μίου Αθηνών. Γραμματέας της Επιτροπής, Γεώργιος Ανδρεάκος. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ Το μάθημα της Τεχνολογίας στο γυμνάσιο, ως μάθημα γενικής παιδείας, διδάσκεται χωρίς διδακτικό βιβλίο για τους μαθητές, επειδή σύμφωνα με σύγχρονες σχετικές εκπαιδευτικές πρακτικές (Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία) αλλά και με δημοσιεύσεις διεθνών οργανισμών (ΟΥΝΕΣΚΟ, Συμβούλιο της Ευρώπης), η έμφαση της διδασκαλίας θα πρέπει να στηρίζεται στην εξοικείωση των μαθητών με τη διδασκαλία επιλύσεως τεχνολογικών προβλημάτων και όχι στην απλή μάθηση προεπιλεγμένων τεχνολογικών θεμάτων βάσει κάποιου συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Ασχολούμενοι οι μαθητές με ένα τεχνολογικό θέμα μέσω μιας σωστά σχεδιασμένης σειράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και με την κατάλληλη εφαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον καθηγητή, αποκτούν γνώσεις και ικανότητες που μπορούν να συμβάλουν στην κατανόηση και επίλυση του τεχνολογικού προβλήματος. Οι διδακτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται απαιτούν από τους μαθητές να κατασκευάσουν και να μελετήσουν ατομικά και σε ομάδες τεχνολογικά θέματα αξιοποιώντας πολλαπλές πηγές πληροφορήσεως (βιβλία, δημοσιεύματα, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, εμπειρογνώμονες κ.ά.). Για τη δημιουργία στοιχειώδους τεχνικής βιβλιοθήκης στα γυμνάσια όπου διδάσκεται το μάθημα και για να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές, το ΥΠΕΠΘ με την υπ' αρ. Γ2/5350/7.10.93 απόφαση ανέθεσε στο Τδρυμα Ευγενίδου τη μετάφραση και έκδοση μεταξύ άλλων και των εξής τριών βι- βλίων, τα οποία χρησιμοποιούνται στις Η.Π.Α. κατά τη διδασκαλία αντιστοίχων μαθημάτων. Τα βιβλία αυτά καλύπτουν τα βασικά αντικείμενα της τεχνολογίας και είναι τα εξής:. 1. Howard S., "Energy, Sourses/Applications/Alternatives", Goodheart-Willcox Co., South Holland, Illinois, 1993. 2. Schwaller, Α., "Transportation, Energy and Power Technology", Delmar Publishers Inc., USA, 1989. 3. Sanders, M., "Communication Technology Today and Tomorrow", Glencoe/McGraw-Hill, USA, 1991. Όπως συμβαίνει με κάθε ξένο διδακτικό βιβλίο, στο περιεχόμενο του παρουσιάζονται εθνικές ιδιαιτερότητες που δυσκολεύουν την πιστή εφαρμογή του σε άλλη χώρα. Αυτό παρατηρείται και στην περίπτωση των παραπάνω βιβλίων επειδή περιέχουν αναφορές για τις Η.Π.Α. και, το σοβα- ρότερο από όλα, χρησιμοποιούν το Βρετανικό Μετρικό Σύστημα και όχι το Διεθνές Μετρικό Σύστημα που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη. Αυτά θα ήταν πολύ σοβαρά προβλήματα αν επιλέγονταν τα βιβλία τούτα ως διδακτικά. Όμως εξαιρουμένου του παρόντος έχουν επιλεγεί μόνο ως βιβλία αναφοράς, ώστε να ενταχθούν και αυτά ως πηγές πληροφορήσεως στην τεχνική βιβλιοθήκη του κάθε γυμνασίου. Γι' αυτό το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έκρινε ότι δεν είναι απολύτως απαραίτητο να μετατραπεί το χρησιμοποιούμενο μετρικό σύστημα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ I ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Κεφάλαιο 1 Η κατανόηση των συστημάτων επικοινωνιών Καθολικό υπόδειγμα συστημάτων Υπόδειγμα συστήματος επικοινωνίας Έννοιες επικοινωνίας Μορφές επικοινωνίας Τύποι συστημάτων επικοινωνίας Έρευνα και ανάπτυξη Επαγγέλματα σχετικά με την τεχνολογία επικοινωνιών Επανάληψη Κεφάλαιο 2 Οι μεταβολές ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της τεχνολογίας επικοινωνιών Η προσφορά του παρελθόντος Η εποχή της πληροφορίας Αλλαγές στην επικοινωνία Κατευθύνσεις για το μέλλον Επανάληψη Κεφάλαιο 3 Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών Αξιολόγηση της τεχνολογίας Πολιτικές επιπτώσεις Κοινωνικές επιπτώσεις Οικονομικές επιπτώσεις Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Πολιτιστικές επιπτώσεις Θέματα ηθικής Επανάληψη Επαγγέλματα, Συσχετίσεις, Δραστηριότητες ΤΜΗΜΑ II ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 4 Εισαγωγή στους υπολογιστές Οι τύποι υπολογιστών Πώς άρχισαν όλα αυτά Πώς λειτουργούν οι υπολογιστές Λειτουργικά συστήματα Επανάληψη Κεφάλαιο 5 Το υλικό των υπολογιστών Συσκευές εισόδου Συσκευές εξόδου Συσκευές αποθηκεύσεως Επανάληψη Κεφάλαιο 6 Οι εφαρμογές των υπολογιστών Η επικοινωνία με τους υπολογιστές Χρήσεις υπολογιστών Επανάληψη Επαγγέλματα, Συσχετίσεις, Δραστηριότητες ΤΜΗΜΑ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7 Αρχές τεχνικού σχεδιασμού Ανατομία ενός τεχνικού σχεδίου Εξοπλισμός και εφόδια Αναπαραγωγή σχεδίων Αποθήκευση Επανάληψη Κεφάλαιο 8 Διαδικασίες τεχνικού σχεδιασμού Αρχές και τεχνικές σχεδιάσεως Εφαρμογές των σχεδιαστικών μεθόδων Επανάληψη Κεφάλαιο 9 Σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή Πώς λειτουργούν τα συστήματα σχεδιασμού με τη βοήθεια υπολογιστών (CAD) Εφαρμογές του σχεδιασμού με τη βοήθεια υπολογιστών Επανάληψη Επαγγέλματα, Συσχετίσεις, Δραστηριότητες ΤΜΗΜΑ IV ΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 10 Αρχές οπτικών συστημάτων Το φως Φακοί Είδη οπτικών συστημάτων Επανάληψη Κεφάλαιο 11 Φωτογραφία: εξοπλισμός και μέθοδοι Η φωτογραφική μηχανή Φακοί Συμπληρωματικά εξαρτήματα Φιλμ και φωτογραφικά χαρτιά Εμφάνιση και εκτύπωση Επανάληψη Κεφάλαιο 12 Εφαρμογές της φωτογραφίας Λήψη φωτογραφιών Εμφάνιση του φιλμ Παραγωγή εκτυπώσεων Άλλες εφαρμ Επανάληψη Επαγγέλματα, Συσχετίσεις, Δραστηριότητες ΤΜΗΜΑ V ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Κεφάλαιο 13 Σχεδιασμός, σύνθεση και συνάρμοση μηνύματος Σχεδιασμός ενός γραφικού μηνύματος Σύνθεση του γραφικού μηνύματος Συνάρμοση του γραφικού μηνύματος Επανάληψη Κεφάλαιο 14 Μετατροπή σε φιλμ και συνάρμοση Μετατροπή σε φιλμ Φωτογραφίζοντας ένα έγχρωμο αντίγραφο Συστήματα ηλεκτρονικής σελιδοποιήσεως Συνάρμοση φιλμ Επανάληψη Κεφάλαιο 15 Μεταφορά μηνύματος και μετατροπή προϊόντος Μέθοδοι εκτυπώσεως Λιθογραφία όφσετ Ανάγλυφη μεταφορά μηνύματος Γκραβούρες Εκτύπωση με σίτα Ηλεκτροστατική μεταφορά μηνυμάτων Μεταφορά μηνύματος με ψεκασμό μελάνης Αντιγραφή χαμηλού κόστους Μετατροπή προϊόντος Επανάληψη Επαγγέλματα, Συσχετίσεις, Δραστηριότητες ΤΜΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Κεφάλαιο 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Πώς λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες Τοποθετώντας τα όλα μαζί Επανάληψη Κεφάλαιο 17 Εξοπλισμός ήχου και εικόνας Το τηλέφωνο Το ραδιόφωνο Η τηλεόραση Το γραμμόφωνο Συσκευές εγγραφής ήχου και μαγνητόφωνα Μαγνητοσκόπια εγγραφής και επανεκτελέσεως Επανάληψη Κεφάλαιο 18 Εφαρμογές συστημάτων ήχου και εικόνας Το τηλέφωνο Το ραδιόφωνο Μαγνητόφωνα και μαγνητοσκόπια Ο φωνογράφος Η τηλεόραση Επανάληψη Επαγγέλματα, Συσχετίσεις, Δραστηριότητες Πίνακας μετατροπής μονάδων Αγγλοσαξονικού Συστήματος στο Διεθνές Μετρικό Σύστημα Γλωσσάριο Credit list Ευρετήριο ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (αναφορές στην ιστορία, στις εφαρμογές και στις επιπτώσεις της τεχνολογίας) Ασφάλεια και υγεία: Σύγχρονες ακτίνες θανάτου Σύγχρονες ακτίνες θανάτου 54 Μην αφήνεις το υλικό να σε κουράζει Διατήρησε το περιβάλλον της εργασίας σου ασφαλές Φροντίδα για τα μάτια σου Ασφάλεια σκοτεινού δωματίου Οι κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την ασφάλεια Πόσο μπορεί να μας θορυβήσει ο εντονότατος ήχος; Συσχετισμοί: Έρχονται τα ολοκληρωμένα κυκλώματα Κώδικες ραβδώσεων - μαύροι και άσπροι και διαβάζονται παντού Gaspard Monge: Ακριβής βολή με βλήμα κανονιού Κβαντομηχανική - Πώς φθάσαμε στο σημείο να αντιλαμβανόμαστε το φως Κοιτάζοντας τον κόσμο ανάποδα Από τον Gutenberg στη δέσμη laser: 500 χρόνια τυπογραφίας Πέντε αιώνες εμπορικής εικονογραφήσεως Ένα μήνυμα που άλλαξε τον κόσμο Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στον κόσμο σου: Η τεχνολογία βοηθά τα άτομα με ειδικές ανάγκες Οι Η.Π.Α. καθορίζουν σήμερα τις τάσεις της δημοσιογραφίας Οι υπολογιστές στο πανεπιστήμιο Οι προσομοιωτές δίνουν στους πιλότους πλεονέκτημα Πολλές οι εφαρμογές της φωτογραφίας Επιτραπέζιες εκδόσεις: τι αλλαγές θα επιφέρουν Χρωματίζοντας το κινηματογραφικό έργο "Yankee Doodle Dandy" με κόκκινο, άσπρο και μπλε χρώμα Οδηγός του χρήστη της τεχνολογίας: Αγορά ενός υπολογιστή Η συντήρηση του συστήματος του υπολογιστή σου Απαιτείται κάποια συναρμολόγηση Αγορά μιας φωτογραφικής μηχανής Έκθεση φωτογραφιών Επιλογή τηλεφώνων και τηλεφωνικών υπηρεσιών Αγορά και συντήρηση ενός μαγνητοσκοπίου (VCR) Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ... Πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σήμερα Ttfv τεχνολογία επικοινωνιών;Τη χρησιμοποιούν, ώστε να τους βοηθά να επικοινωνούν ταχύτερα σε μεγαλύτερες αποστάσεις και συχνότερα από ο.ιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή κατά το παρελθόν. Τη χρησιμοποιούν, για να ανταλλάσσουν πληροφορίες όχι μόνο με άλλους ανθρώπους, αλλά και με μηχανές και με ζώα. Στο χώρο της εργασίας, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την τεχνολογία επικοινωνιων για να γίνουν περισσόιερο δημιουργικοί και παραγωγικοί. Στο σχολείο τη χρησιμοποιούν για να προσεγγίζουν νέα αντικείμενα να ανακαλΰπτουν τα ενδιαφέροντα τους και τις ικανότητές τους. Στο σπίτι, οί άνθρωποι χρησιμοποιούν την τεχνολογία επικοινωνιών για να πληροφορούνται επαρκώς να ψυχαγωγούνται και να επικοινο)νούν με την οικογένειά τους και με φίλους. ·.
Τιμή:
12,61 €

^
×

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Κατάλαβα